Kontingenten fra 2021:

- Enkeltmedlem som er student eller under 18 år: Kr. 300,-
- Enkeltmedlem Kr. 450,-
- Familie med samme adresse Kr. 750,-

Kontigenten kan betales til kontonummer 4202 08 05522 eller Vipps 113624 (Stjørdal Kajakklubb)